จองที่พักชุมพร ที่เที่ยวในชุมพร Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

ชุมพร

คำขวัญ

ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

 

ตราประจำจังหวัด

ภาพเทวดายืนประทานพรแก่ชาวเมืองและกองทัพที่จะยกไปออกศึก ขนาบด้วยต้นมะเดื่อซึ่งพบอยู่ทั่วไปในจังหวัด มีภาพค่ายทหารและหอรบอยู่เบื้องหลัง

 

ประวัติเมืองชุมพร

ชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่ แตไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อใด หรือเดิมตั้งอยู่ที่ใด เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีโบราณวัตถุหลงเหลืออยู่เป็นหลักฐานให้สืบค้นเลย ที่ทราบกันว่าเมืองชุมพรมีมานานแล้วก็เพราะชื่อเมืองปรากฏในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ในฐานะเมืองบริวารในกลุ่มเมือง 12 นักษัตร

 

กรมหลวงชุมพร

พระบิดาแห่งทหารเรือไทย พระองค์ท่านเป็นที่เคารพรักของเหล่าทหารเรือ ชาวประมง และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวชุมพรนั้นกล่าวได้ว่า แทบทุกบ้านจะมีรูปของพระองค์ท่านไว้บูชา ด้วยทรงเป็นที่เคารพศรัทธา จึงมีพระสมัญญาว่า"เสด็จเตี่ย"

 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง ชุมพรตั้งอยุ่ภาคใต้ตอนบนบริเวณคอคอดกระ ห่างจากกรุงเทพๆ 498 กม.
พื้นที่ 6,189.4 ตร.กม.
อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ จ. ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ จ. สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ จ. ระนอง และประเทศพม่า

 

แม่น้ำสายสำคัญ

1.แม่น้ำท่าตะเภา เกิดจากการรวมกันของคลองท่าแซะและคลองรับร่อ ไหลออกสู่ทะเลที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง ชุมพร มีความยาว 33 กม.

2.แม่น้ำชุมพร มีต้นกำเนิดอยู่ใน อ.กระบุรี จ.ระนอง ไหลออกทะเลที่อ่าวสวี ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร มีความยาว 50 กม.

3.แม่น้ำหลังสวน มีต้นกำเนิดอยู่บนภูเขาเขต อ.พะโต๊ะ ไหลออกทะเลที่ ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน รวมความยาวประมาณ 100 กม.

ภูมิอากาศ มีเพียงสองฤดูคือ ฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 31 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. - พ.ค.
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ม.ค.

การปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็นแปดอำเภอได้แก่ อ.เมืองชุมพร อ.ท่าแซะ อ.ประทิว อ.หลังสวน อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.ละแม อ.พะโต๊ะ

 

 

สิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดชุมพร

ชุมพรเป็นจังหวัดที่ติดทะเลอ่าวไทย ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น ชายหาด แหล่งดำน้ำ ป่าชายเลน เกาะต่างๆ และมีแหล่งอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุก ทำให้เหมาะที่่จะทำสวนผลไม้ ของขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรส่วนมากจึงเป็นอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เช่น อาหารทะเลแห้ง กาแฟ กล้วยเล็บมือ ส้มโชกุน สะตอ ฯลฯ